GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 28 MEI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Sinds kort mogen ook de pretparken hun deuren weer openen. Voor wie daar van houdt, is het iets om naar uit te kijken en wellicht kun je een dag plannen om er heen te gaan. Even de spanning van een achtbaan, genieten van een suikerspin en genieten van blije kindergezichtjes.

Het nieuws wat we volgen, lijkt ook op een achtbaan. Een tocht vol onverwachte wendingen en vol van verbazing hoe de tocht zich voltrekt. Het eindstation is duidelijk voor zowel de wereld als voor ons, maar wat we onderweg naar dat eindstation allemaal beleven is schokkend en bizar.

Het nieuwe normaal en de anderhalve meter-samenleving zien we steeds meer vorm krijgen, de nieuwe wereld orde die zich openlijk manifesteert (zelfs bij de Verenigde Naties), de roep om een vaccin, als voorloper op het merkteken van het beest. Wij beleven deze wereld steeds meer en meer als niet de onze en zien verlangend uit naar dat andere eindstation: de opname van de Bruidsgemeente.

Maar tegelijkertijd, in de stilte dicht bij God, kunnen we verdrietig worden van alles wat wij zien om ons heen. David verwoord het zo in Psalm 13: "Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?" In vers 6 geeft hij zelf het antwoord: "Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is".

We mogen ons vasthouden aan Zijn genade en Zijn verlossing door Jezus Christus. In het Engels staat er in vers 6: "But I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation." Door Zijn onfeilbare liefde zijn de donkere wolken aan de horizon te verdragen, want daarachter ligt onze kroon te wachten. Jezus wil ons bemoedigen met de woorden uit Openbaring 3:10-11 "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen."

De toekomst is zeker, de weg ernaartoe lijkt soms hobbelig. Laten we dan die weg samen gaan en onderweg elkaar helpen, bemoedigen en aanvuren. Samen het Evangelie delen aan diegenen die het zó nodig hebben en samen uitzien naar de finishlijn. Dit is pas echt het nieuwe normaal!

Verder in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

OP SLOT, MAAR DE DEUR IS OPEN!

opendoor
De corona-uitbraak heeft ons leven veranderd. Met name op het gebied van hoe je met elkaar om moet gaan is onwerkelijk en tegennatuurlijk. We moeten er soms om lachen, maar van binnen moeten we om de situatie huilen. Nederland is op slot, maar de deur naar God is nog altijd open!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Openbaring 1:8


Ik ben de Alfa en de Omega,
het Begin en het Einde,
zegt de Heere,
Die is en Die was en Die komt,
de Almachtige.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Sinds de corona-uitbraak over de hele wereld, lijkt er maar één gespreksonderwerp: corona. Toch gebeurt er veel meer, want bijvoorbeeld in Syrië gaat de burgeroorlog door. Daar vallen nog steeds dagelijks doden en gewonden als gevolg van de strijd. Een oplossing lijkt er niet te zijn, toch zijn er wel pogingen, zoals je in het onderstaande kunt lezen:
Turkije en Rusland hebben eergisteren een nieuwe overeenkomst gesloten om vrede te bewerkstelligen in het noorden van Syrië. Daarbij wordt de snelweg tussen Aleppo en Al-Hasakah (snelweg M4) geopend en trekken de Turken zich terug tot binnen zeven kilometer van de grens met Turkije. Daarnaast stopt Turkije volledig met militaire operaties in het noorden van Syrië.
Wat betekent dit voor de burgers die in dit gebied leven? Beslist nog geen vrede! Rusland en Syrië blijven de zogenaamde rebellen bestrijden en deze groepen strijden terug. De inwoners van Syrië willen ook graag vrede en zijn aan het demonstreren, zoals de onderstaande foto's van eergisteren weergeven. (Er wordt totaal geen rekening gehouden met onderlinge afstand, zoals dat ons wél is opgelegd!)
foto2
foto1
Rusland-Iran: Samenwerking: dat is het woord wat veelvuldig viel in een gesprek tussen de Syrische ambassadeur in Iran, Adnan Hassan Mahmoud, en de speciale assistent van de Iraanse parlementsvoorzitter voor internationale zaken Hossein Amir-Abdollahian. Tijdens deze bijeenkomst wees de speciale assistent op de eeuwenoude en langdurige geschiedenis van de betrekkingen tussen Iran en Syrië en zei daarover: "De Islamitische Republiek Iran en de Syrisch-Arabische Republiek hebben altijd uitstekende en strategische banden gehad en de steun van Iran aan Syrië zal voortduren tot de de totale nederlaag van het terrorisme in dit Arabische land." Iran, Rusland en Syrië zullen hun strategische samenwerking voortzetten, zei hij, want: "het tegengaan van de wrede economische sancties van vijanden is een voorwaarde voor serieuze samenwerking tussen deze drie landen." Hossein Amir-Abdollahian wees ook op het belang van parlementaire samenwerking bij het uitbreiden van de betrekkingen tussen Iran en Syrië en daarbij verklaarde hij: "uitbreiding van parlementaire banden speelt een invloedrijke rol in de ontwikkeling van de samenwerking tussen de twee landen en de parlementaire diplomatie van de twee landen zal bijdragen tot een effectieve verwezenlijking van vrede en veiligheid in de regio.”
Hossein-Adnan
Deze woorden "vrede en veiligheid" zijn de sleutelwoorden in 1 Thessalonicenzen 5:2 "Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten." De roep om vrede en veiligheid is groot in de wereld en dit zal in eerste instantie aan het begin van de grote verdrukking door de antichrist gebracht worden. Vandaar ook dat deze vrede en veiligheid gevolgd wordt door een onverwacht verderf. Iets anders kun je ook niet verwachten van de leugenaar van den beginne af. Het is beter om Diegene te verwachten die echte vrede kan brengen: de Vredevorst Zelf!
De regering van Israël is gevormd en kon vanaf 17 mei aan de slag. Deze datum is exact 1.000 dagen na de zonsverduistering van 21 augustus 2017, wat ook de start was van het proces van het vredesplan door Jared Kushner. Welke profetische betekenis dit heeft, is lastig te zeggen, maar bijzonder is het wel! Het woord "duizend" in de Bijbel slaat op het duizendjarige vrederijk wat we verwachten gelijk ná de wederkomst van Jezus Christus. In het Hebreeuws wordt voor duizend, ook wel één gebruikt, of te wel de alef (alpha). De eerste keer dat het woord voor komt in de Bijbel is bij de geschiedenis van Abraham en Abimelech (Genesis 20). Daarbij spreekt Abraham eerst niet geheel de waarheid doordat hij Sara zijn zuster noemt. Dit wordt door God aan Abimelech geopenbaard in een droom en zo komt de waarheid aan het licht. Omdat Abimelech ontzag heeft voor de God van Abraham, krijgt Abraham diverse geschenken mee, waaronder kleinvee en runderen. Ook krijgt hij duizend zilverstukken mee, met daarbij de woorden: "U bent vrijgepleit". Ook wij zijn vrijgepleit door wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan; Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Duizend jaar, de lengte van het vrederijk wat gaat komen. Dat is ons vooruitzicht en daar mogen we vol verlangen naar uitkijken.
JDFaraq
Wat gaat er gebeuren nu alles weer meer open lijkt te gaan, na de lockdown? JD Faraq laat het zien in deze schitterende video.
Zeer bemoedigend en Nederlands ondertiteld!
JaapDieleman
De waarheid maakt vrij, maar eerst wordt je er ziek van. Althans zo lijkt het wel vaak. Maar nu leven we in een tijd dat waarheid als leugen word gepresenteerd en leugen als waarheid. Duisternis wordt licht genoemd, maar wie het licht vertegenwoordigt wordt duister genoemd en wat bitter is noemen ze zoet en zoet bitter. Het lijkt de omgekeerde wereld. Een aanrader om te bekijken!
oneindig
U het Lam dat regeert
Overwinnaar op de troon
U die heerst over dag en over nacht
U de Hulp in onze nood
Geeft een toekomst vol hoop
Ons vertrouwen is in U alleen

Onze beste dag, ligt voor ons
Hoop is in Uw Naam
Op die dag zullen wij leven
En zingen van Uw Naam
Alle angst is uitgedreven
Wij staan dan vol ontzag
Op die dag, oh die mooie dag

U die ons het leven geeft
De dood ontwapend heeft
U bent Koning tot in alle eeuwigheid
U komt terug op die dag
Dan zullen wij U zien
Jezus Christus, Zoon van God

Alle dingen maakt U nieuw
Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde
Eeuwig leven, één met U
Uw licht schijnt oneindig

Doorbrekers Worship - Oneindig
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!