GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 7 MEI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Deze week vieren we vijfenzeventig jaar vrijheid. Een bijzonder moment om bij stil te staan. Al zo lang mogen we genieten van het leven in een vrij land, waar een hoge prijs is voor betaald.

Deze vrijheid staat momenteel enorm onder druk. Niet van buitenaf, door een land, wat ons wil aanvallen, maar door overheden, door machten, door de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, door de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12). Deze machten gebruiken een virus om hun agenda te openbaren: we zien de opmaat naar één wereldregering, één wereldleider, één wereldmunt en één wereldreligie.

Daar hoeven we niet angstig voor te zijn of te worden, want de opname zal zijn vóórdat de antichrist, de éne wereldleider, zich zal openbaren. Dit te weten is een geruststelling en tegelijkertijd mogen we wakker worden en zien in welke bijzondere en intense tijd we leven. Er is al een net zichtbaar, gespreid over de wereld, wat langzaam maar zeker wordt aangehaald waar mensen verstrikt in raken. Je kunt als het ware de schaduw als zien van 2 Thessalonicenzen 2:11-12, waar staat: "En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid". Wij mogen de Waarheid verkondigen, Jezus Christus, zodat zij uit de strikken van de duivel geraken en de ware Redder en Verlosser zullen zien.

We zijn vol verwachting en kijken reikhalzend uit naar het moment, waarop deze tekst werkelijkheid wordt: "Want met een bazuin van God". Woorden die telkens in herinnering komen en bemoedigend zijn. Nog even! Dan zal de bazuin klinken en zullen we voor altijd bij de Heere zijn. In een lied, eens als de bazuinen klinken, wat we misschien wel als kind hebben gezongen, staan de volgende woorden:

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de Schriften zijn vervuld.

Wat een hoopvolle toekomst hebben wij, want het geeft vertrouwen en zekerheid, dat onze Heere Jezus Christus de Schriften zal vervullen.

Verder in deze nieuwsbrief het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

DE ZALIGE HOOP VAN DE OPNAME

Joh143
Eeuwig leven in Zijn nabijheid is onze hoop en ons vooruitzicht, maar ook de opname vóór de grote verdrukking die over de wereld komen zal, geeft ons hoop. Waar is deze laatste hoop op gebaseerd? We willen graag uitleggen waarom onze hoop is gelegen in een opname vóór de grote verdrukking.
Lees verder

Bijbeltekst ~ Deuteronomium 32:3-4


Want ik zal de Naam van de HEERE uitroepen;
geef grootheid aan onze God!
Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
want al Zijn wegen zijn een en al recht.
God is waarheid en geen onrecht;
rechtvaardig en waarachtig is Hij.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
De Russian International Affairs Council (RIAC) verwacht dat Rusland, Turkije en Iran een overeenkomst zullen bereiken om de president van Syrië, Bashar Al-Assad, te vervangen en een staakt-het-vuren in te voeren. Daarna zal er een overgangsregering met de oppositie, leden van het regime en de Syrian Democratic Forces (SDF) worden gevormd. De RIAC, die dicht bij de besluitvormers van de Russische regering staat, zei verder dat er een opiniepeiling in Syrië gehouden moet worden om een duidelijke politieke boodschap af te geven dat het Syrische volk niet langer wil dat Al-Assad hun president is. In een rapport hierover werd verder gesteld dat Rusland niet langer als beschermer van de president wil gezien worden en dat het niet dezelfde toestanden wil zoals in Afghanistan (Rusland was tientallen jaren in Afghanistan).
Het Russische persbureau TASS benadrukt dat Rusland werkt aan een combinatie van scenario's, waaronder één waarin de in Syrië aanwezige troepen elkaar accepteren. Als gevolg hiervan zou Syrië verdeeld blijven in een regio die wordt beschermd door Iran en Rusland, de oppositieregio die wordt ondersteund door Turkije en de regio van Oost-Eufraat die wordt ondersteund door de Verenigde Staten en de SDF.
Rusland: Ook in Rusland zijn de gevolgen zichtbaar van de corona-crisis, maar dat weerhoudt het leger er niet van om door te gaan met het testen van onbemande grondvoertuigen (UGV's). Deze voertuigen worden steeds verder ontwikkelt: zo'n voertuig kan manoeuvreren, volgen en schieten met machinegeweren en antitank-granaten. Ook kan het inmiddels drones lanceren, welke de taak hebben om de vijand uit te schakelen. Futuristisch? Niet meer! De naam van deze voertuigen zijn "the Marker", of te wel het Merkteken. In deze, al wat oudere, video zie je een onbemande tank.
UGV
Turkije en Iran: Tijdens deze corona-crisis liggen ook de zgn. Astana-besprekingen stil. Dit zijn de besprekingen tussen Rusland, Turkije en Iran over Syrië. Toch zijn hierin ook vorderingen: er wordt aangedrongen op een video-conferentie om deze besprekingen voort te zetten. Er is ook een noodzaak hiervoor, want de oorlog in Syrië gaat door, ondanks corona. Vorige week bijvoorbeeld was er een bomaanslag in Afrin waar tenminste 40 doden vielen.
De marathon van het vormen van een Israëlische regering is vandaag toch gefinisht. Het Hooggerechtshof van Israël heeft toestemming gegeven om een regering te vormen. Daarmee gaat er een bijzondere periode in Israël in: 18 maanden lang zal Benjamin Netanyahu de premier zijn, waarna Benjamin (Benny) Gantz het stokje overneemt, ook voor 18 maanden. Het nieuws is vers, dus allerlei details zijn nog niet bekend.
Wel is het zéér opmerkelijk dat in deze tijden we meer horen over de periode van achttien maanden:
  • hoe lang gaat het duren volgens Bill Gates voordat er een vaccin is tegen COVID-19? 18 maanden!
  • hoe lang duurt het plan van de Verenigde Staten om terug te gaan naar een normaal leven? 18 maanden!
Aan het getal achttien is ook een bijzondere som verbonden, namelijk zes plus zes plus zes.
Al met al zijn dit bijzondere en interessante tijden, niet om de focus te hebben op alles wat in deze wereld zich afspeelt, maar om Jezus Christus de nummer één in je leven te laten zijn en Zijn Komst te verwachten.
breaker-times
We horen de laatste tijd veel over corona, vaccins, quotum-dots en het teken van het beest. Robert Breaker vat in deze prachtige video dit alles samen. Zeer bemoedigend!
JaapDieleman
De samenzwering die de Bijbel 'het geheimenis der wetteloosheid' noemt, wacht op het openbaar worden van 'de man der wetteloosheid'. Dit is geen theorie maar werkelijkheid. Deze waarheid is helder te vinden in Gods Woord. Net zoals de Opname van de gemeente "een geheimenis" is. Deze belangrijke waarheid is onze gezegende hoop, die Jaap Dieleman in dit filmpje onder uw aandacht wil brengen. Een aanrader om te bekijken!
Voorbij de wolkenhemel
daar wacht ons Vaderhuis
ver achter het sterrenlicht
daar zijn wij werkelijk thuis

daar zijn de vele woningen
die Jezus voor ons bereidt
daar ligt onze toekomst
ver van pijn en strijd

al duurt het wachten lang
wordt ons geduld beproefd
toch blijven wij vertrouwen
dat God geen loze belofte doet

Hij komt echt spoedig
ons wachten wordt beloond
als wij voor geloof en trouw
door Hemzelf worden geloond

Openbaring 3:10-12

Jose Consemulder
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!