GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 26 MAART 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Als je het nieuws volgt en allerlei grafieken, getallen en verwachtingen hoort en ziet, kunnen we het ons voorstellen dat het allemaal wat teveel is. Om alles te verwerken wat er op ons af komt, zou je haast een supermens moeten zijn. Het kan je vreugde roven en je verwachting temperen. Er lijkt een dief rond te gaan met een missie: om te roven, te slachten en verloren te laten gaan. Daarom is het belangrijk om even boven de situatie uit te kijken. Klim met ons mee op de berg en aanschouw het tafereel wat wij zien.

Zie je ook dat God mensen wakker roept? Zie je ook dat het offer van Jezus Christus nog even krachtig is als toen Hij Zichzelf offerde? Kijk, daar! Gods Woord komt tot leven en verderop buigt iemand zijn knieën om te knielen voor God. Zie je ook die mensen die druk bezig in een laboratorium zijn om een vaccin tegen dit virus uit te vinden, niet wetende dat het vaccin er al is? Jezus Christus is de oplossing om onsterfelijk te worden, want Hij zegt in Johannes 10:27 en 28: "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken." Wat een troostvolle woorden en wat een belofte!

Koning David, wat is hij voor ons een voorbeeld zijn. Hoe hij zich telkens tot God keerde, hoe hij zijn hart uitstortte en hoe hij onder de indruk was van de grootheid, de genade en de liefde van God. In de Psalmen staan prachtige, ontroerende en hartverwarmende woorden, die vandaag de dag nog even krachtig zijn. We willen graag Psalm 146 met je delen en hopen dat dit mag landen in je hart.

Halleluja!
Mijn ziel, loof de HEERE.
Ik zal de HEERE loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is.
Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan zijn plannen.
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart,
Die de onderdrukten recht doet,
Die de hongerigen brood geeft.
De HEERE maakt de gevangenen los,
de HEERE opent de ogen van de blinden.
De HEERE richt de gebogenen op,
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
De HEERE bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande,
maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
De HEERE zal voor eeuwig regeren;
uw God, Sion, is van generatie op generatie.

Onze God is het die je wil helpen, bemoedigen en ondersteunen, juist als zekerheden lijken weg te vallen. Hij is een Anker voor je ziel, een Trooster in tijden van nood.

Verder in deze nieuwsbrief nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast twee video's en een bemoediging.

We wensen je Zijn troostende nabijheid, Zijn bescherming en Zijn diepe vrede toe, die elke situatie overstijgt.

John & Joanna

(de eerstvolgende nieuwsbrief zal op 16 april 2020 verschijnen)

ID2020: VOORBEREIDINGEN VOOR HET MERKTEKEN

vraag
Met alle maatregelen die de regering neemt ter bestrijding van het corona-virus valt ons op, dat we massaal deze maatregelen opvolgen en dat nu zelfs bij een overtreding een boete kan volgen. Binnen enkele weken is onze wereld volslagen anders.
Dit lijkt een goed fundament voor de volgende stap: ID2020.
Lees verder

Bijbeltekst ~ Johannes 14:1-3


Laat uw hart niet in beroering raken;
u gelooft in God, geloof ook in Mij.
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;
als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb,
kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,
opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf. Ook schenken we aandacht aan het corona-virus.
Op 15 maart was er een trieste verjaardag: op die dag negen jaar geleden begon de burgeroorlog in Syrië. Helaas is deze oorlog nog steeds niet ten einde gekomen. Begonnen als Arabische lente in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, nu uitgegroeid naar een langslepend conflict.

Vele burgers zijn in deze negen jaren gedood, gewond geraakt en op de vlucht geslagen. Nu met het corona-virus in Syrië is het wel rustiger, maar er wordt nog steeds gevochten in Idlib. Ook houden de Russen en Turken weer gezamenlijke patrouilles om een staakt-het-vuren te bewaken. Wat dat betreft is er niets veranderd.
Om nog even terug te komen op het corona-virus: volgens de officiële website van het WHO is het aantal getelde besmettingen in Syrië trouwens momenteel één. Als je dan bedenkt dat ook Iraanse soldaten zijn besmet met het virus, is dit aantal zeer onwaarschijnlijk. Dit bericht ook de Syrische mensenrechtenorganisatie, die meldingen krijgt van artsen in Syrië. Deze meldingen betreffen zowel besmette mensen als dodelijke slachtoffers.

De kinderen in Syrië zijn vaak het meest de dupe van de oorlogssituatie. In onderstaande korte video kun je zien, hoe kinderen het doen in een vluchtelingenkamp in Idlib:
mee
De uitgebreide profetie van Ezechiël 38 vertelt ons dat Rusland, Iran en Turkije op een dag Israël aan gaan vallen om buit te behalen en roof te plegen. Wanneer dit exact gaat gebeuren weten we niet, maar we zien dat deze aanval op Israël door God Zelf wordt geregisseerd en dat deze landen nu ook al samenwerken in Syrië. De uitkomst staat al vast van deze aanval en daar willen we even bij stilstaan.
De God tot wie wij bidden, de Schepper van hemel en aarde, zal Zijn grootheid laten zien. Door Zijn Woord heen is telkens te zien hoe groot God is. Tegelijkertijd vergeet Hij niet één mens; Hij wil dat iedereen behouden wordt. In Psalm 145 wordt over deze grootheid gezegd: "De Heer is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden. Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed."
Deze grootheid zullen we ook zien als God ingrijpt als Israël wordt aangevallen. Er komt geen hulp van de Verenigde Staten of welk land dan ook. God Zelf zal Zijn grootheid laten zien en Zichzelf heiligen. Hij zal Zichzelf bekend maken aan vele heidenvolken. Dan zullen ze weten dat Hij de HEERE is. (Ezechiël 38:23)
Naar alle waarschijnlijkheid heeft Israël een nieuwe regering. Dat is tenminste wat er vandaag in het nieuws kwam. Een regering geleid door Benjamin Netanyahu en minister van Buitenlandse Zaken wordt Benny Gantz. Na 18 maanden, dus in september 2021, worden deze rollen omgedraaid. De komende dagen zullen er besprekingen volgen wie er op welke post komt en om zo de regering te kunnen vormen. Dit is een bijzondere ontwikkeling en de besprekingen kwam in een stroomversnelling door de grote zorgen rondom het corona-virus.
Zover wij het nu weten zal de regering bestaan uit de Likud-partij en een deel van Blauw-Wit partij, samen met andere rechtse (religieuze Joodse) partijen.
brian holthaus
Pastor Brandon Holthaus spreekt over de verborgen agenda achter het coronavirus. De wereld wordt voorbereid op het ontvangen van het merkteken van het beest, zoals ons in het boek Openbaring wordt verteld. Nederlands ondertiteld.
megaphone
In deze duidelijke video van Hans Huijzer wordt uitgelegd in welke tijd we leven. Hij roept je op om wat hij zegt zelf te onderzoeken en de Bijbel daarbij te openen.
deHeerisgoed
Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!