GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 5 MAART 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Het is vandaag de 65e dag van dit jaar en het is niet toevallig dat deze eerste 65 dagen zo turbulent verlopen, dit alles past perfect in de plannen van God! Deze dagen lijken op een barenswee, die heftiger is dan eerdere weeën. Net als in het natuurlijke is die heftigheid een goed teken, want dat betekent dat bijna de verloskundige gebeld kan gaan worden. Voor onze hemelse geboorte is geen verloskundige nodig, maar de Verlosser Zelf, die met een bazuin van God zal neerdalen uit de hemel om Zijn kinderen te ontmoeten in de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heere zijn.

Maar voor het zo ver is, zullen er nog meerdere weeën volgen. Deze barenswee is nog niet de laatste. Het lijkt wel, om nog even terug te komen op het getal 65, dat we nog extra tijd hebben. Vroeger kon je met je 65e met pensioen en momenteel wordt die leeftijd een beetje opgeschoven. Er wordt ons extra tijd gegeven om nog te werken en in deze extra tijd mag je díe werken doen die God voor je heeft klaarliggen. Wat hebben we een genadige God! Hij voorziet in alles wat we nodig hebben en we hoeven ons geen zorgen te maken. Ook niet in deze fase! Wat voor nieuws er ook op ons af komt: Hij regeert. In Hem Zijn we ten alle tijde veilig en Hij is voor ons een toevlucht, een sterke toren tegen de vijand. We mogen net als David zeggen: "Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels (Psalm 61:4-5).

Welk virus er ook rondwaart, laat je daardoor de echte kroon niet ontnemen. Die ligt op je te wachten bij de finishlijn. Juist wanneer het donkerder wordt en angst toeneemt, mogen we opstaan om te laten zien dat we onze zekerheid uit ons geloof in God halen. Vanuit die zekerheid, zal ons licht zichtbaar zijn en helder schijnen.

In deze nieuwsbrief verder nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarnaast een video met Nederlandse ondertiteling heeft; we sluiten af met een bemoediging.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom.

John & Joanna

(de eerstvolgende nieuwsbrief zal op 26 maart 2020 verschijnen)

DE CORONA OP DE SCHEPPING

crown
Corona: we worden overspoeld door nieuws over het virus.
Wat kunnen wij doen?
Is het een griepje of nemen we dit serieus
en geeft het een opening?
Lees verder

Bijbeltekst ~ Hebreeën 3:6


Jezus Christus is getrouw over Zijn huis als Zoon.
Zijn huis zijn wij,
als wij tenminste de vrijmoedigheid
en de roem van de hoop
tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast volgen we het nieuws uit Israël zelf.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat de situatie in Idlib dramatisch aan het veranderen is en dat de chaos, de angst en het aantal doden toeneemt. Het lijkt nu een conflict te worden tussen Turkije en Rusland, waarbij vooral aan Turkse zijde al meer dan 30 doden zijn gevallen. Waar draait dit om?

In de provincie Idlib zitten alle verdreven rebellen uit andere gebieden van Syrië. Het Syrische Leger, gesteund door Rusland, wil ook dit gebied onder hun controle hebben. Turkije, aan de andere kant, wil graag dat Rusland zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens de zogenaamde Astana-besprekingen tussen Rusland, Turkije en Iran, waarbij is afgesproken dat dit gebied onder controle van Turkije zou vallen. Deze afspraak is er zodat er een "veilige zone" is tussen Turkije en Syrië. Deze zone houdt vluchtelingen tegen, die anders Turkije zouden overspoelen.

Door een fout van Rusland is het Turkse Leger gebombardeerd, waarbij 33 militairen gedood werden. Als reactie daarop heeft Turkije al drie Syrische gevechtsvliegtuigen (van Russische makelij) neergeschoten en diverse Syrische militaire doelen beschoten. Dit alles leidt vandaag tot een gesprek tussen de presidenten Erdogan en Poetin. Mochten we hier nog nieuws over horen, zullen we dat nog laten weten.

Hieronder vind je een korte video, die weergeeft wat er gaande is in Idlib.
mee
De situatie in Idlib is een afspiegeling van hoe Turkije en Rusland met elkaar omgaan. Het lijkt in schril contrast met de profetie in Ezechiël 38 waarbij ze elkaars bondgenoten zullen zijn. Inderdaad: het lijkt! Als vandaag president Erdogan en president Poetin met elkaar overleggen, zal er weer rust komen, dat is onze verwachting. Juist wanneer het botst met elkaar, kan de relatie even op scherp worden gezet, maar daarna zullen ze weer eensgezind door strijden in Syrïe. Het zal absoluut niet leiden tot een terugtrekking van Rusland uit dit gebied, of dat Turkije zich niet meer met Syrië gaat bemoeien. Nee, het zal leiden tot een innigere samenwerking. Ook nu heeft God de regie. Hij zal, op Zijn tijd en Zijn manier, de landen samenbrengen zodat ze op een dag Israël gaan aanvallen. Dát is wat de profetie ons verteld, en daarop mogen we vertrouwen dat deze exact uit zal komen zoals het beschreven staat. Er zullen door God "haken in de kaken worden geslagen" (Ezechïel 38:4). We vinden een soortgelijke situatie in 2 Koningen 19:28, waarin God profeteert over de koning van Assyrië, Sanherib: "Omdat u tegen Mij tekeer bent gegaan, en uw hoogmoed is opgeklommen tot in Mijn oren – zal Ik Mijn haak in uw neus slaan en Mijn bit tussen uw lippen, en Ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen." Dit is ook zo uitgekomen, gelijk al de volgende dag. Doordat koning Sanherib Jeruzalem wilde aanvallen, trok 's nachts de Engel des HEERE ten strijde waarbij 185.000 militairen werden gedood. Daarop keerde koning Sanherib terug naar zijn eigen land. Elke keer mogen we leren, dat God regeert en dat Hij zal doen wat is voorzegt door de profeten. Ook vandaag de dag!
De verkiezingen in Israël wijzen uit dat de partij van premier Nethanyahu toch weer de grootste is en dat samenwerking met partijen hem 58 zetels oplevert. Dit zijn er drie te weinig om een regering te vormen.

De komende tijd zal hij toch gaan proberen een regering te vormen, maar de kans dat dit gaat lukken is niet groot. De enige oplossing is dat de partij van Avigdor Lieberman hem gaat steunen, maar dit is tijdens de vorige twee onderhandelingsronden ook niet gelukt. Het wrange is dat er al een datum is gekozen voor de vierde verkiezingen, en dat is op 8 september 2020. De kans is groot dat de impasse in Israël voortduurt en dat belangrijke beslissingen over de begroting en andere zaken om het land goed te besturen niet genomen kunnen worden.

Er is ook nog de uitspraak van rabbijn Yitzchak Kaduri, veertig jaar geleden. Rabbijn Kaduri sprak weinig, maar op een dag nam hij vragen in behandeling en iemand vroeg wanneer de Mashiach (de Messias) zou komen en of er tekenen waren die Zijn komst zouden voorafgaan. De rabbijn antwoordde: "Wanneer er verkiezingen komen, maar er geen regering komt." Destijds was deze uitspraak zeer verwarrend, maar vandaag de dag zien we dit gebeuren!
amir
Amir Tsarfati laat zien dat Europa klaar is om de antichrist voort te brengen. Een heel interessante kijk in de geschiedenis en het heden. Europa is er klaar voor. Bent u klaar? Nederlands ondertiteld.
rom154
Enkele mooie conferenties komen eraan, die we van harte bij je aanbevelen:

7 maart 2020:
Ready for Rapture met Jaap Dieleman, Peter de Leau en John Olson in Aalsmeerderbrug, meer informatie via deze link

14 maart 2020:
Eindtijdconferentie in woord en beeld met Leen Koster in Nieuwerkerk a/d IJssel, meer informatie via deze link

Volg ons via social media:
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!