GODSKALENDER - NIEUWSBRIEF 6 FEBRUARI 2020

Kop nb
Hallo [subscriber:firstname | default:lezer],

Hoe lieflijk is de woning van God, de HEER van de hemelse machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God (Psalm 84:1-2).

Wat geven deze woorden van de zonen van Korach, een Leviet, ons verlangen weer naar het ontmoeten van God. Dat ontmoeten kan elke dag en we hoeven niet naar de tempel om Hem te ontmoeten. Wat zijn wij daarin bevoorrecht, dat we weten dat de weg vrij is naar de levende God en dat Jezus Christus de Weg is naar een intieme ontmoeting met God.

Juist in het ontmoeten, vind je rust voor je ziel en kracht voor vandaag. In de stilte is Hij daar om je te overladen met Zijn liefde, Zijn trouw en Zijn genade. Ontvang het maar met geopende handen en een geopend hart! Het is als balsem voor je ziel! Het helpt om vol te houden in deze wereld met alles wat er op ons afkomt: het vredesplan, het coronavirus, persoonlijke trauma's en gebeurtenissen. In alles mag je schuilen bij God, want God is een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood (Ps. 46-2). Bij God kom je nooit bedrogen uit.

Kom schuilen en ontmoet HEM!

In deze nieuwsbrief verder nog het nieuws over de laatste ontwikkelingen in het Midden Oosten met daarbij een video van JD Farag met Nederlandse ondertiteling.

We wensen je Zijn Vrede, Zijn Shalom.

John & Joanna

THIS IS IT:
THE DEAL OF THE CENTURY

Israël_Palestina
Na lang wachten is daar eindelijk het politieke deel van het vredesplan, de zogenaamde “deal of the century”. Het zou gepresenteerd worden als de tijd ervoor rijp zou zijn. Blijkbaar is dat nu. Wat staat erin en nog belangrijker, wat betekent het plan profetisch gezien? We nemen je mee in het plan van de eeuw!
Lees verder

Bijbeltekst ~ Ezechiël 37:25-28


Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob,
gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben.
Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen,
tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten.
Het zal een eeuwig verbond met hen zijn,
Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken,
en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.
Mijn tabernakel zal bij hen zijn,
Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.
Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben,
Die Israël heiligt,
wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.
(HSV)
Het nieuws wat we volgen heeft te maken met de vervulling van Bijbelse profetieën. We volgen het nieuws rondom Damascus (Jesaja 17:1) en nieuws over de alliantie van Rusland/Iran/Turkije (Ezechiël 38). Daarnaast houden we voor je bij hoe het staat met het vredesplan van de Verenigde Staten voor Israël en Palestina en volgen we het nieuws uit Israël zelf.
Rondom Damascus lijkt rust te heersen, maar in andere gebieden van Syrië is bepaald geen rust. Eerder zijn veel zogenaamde rebellen vanuit Damascus vertrokken naar de gebieden bij Aleppo en Idlib. Deze gebieden liggen sinds twintig dagen onder vuur van de Syrische troepen met behulp van de Russen. Helaas gaan deze gevechten en bombardementen gepaard met vele doden en gewonden, want er vielen in deze twintig dagen al meer dan 1.100 doden en zijn er zo'n 400.000 mensen op de vlucht voor het geweld. Het oplaaien van het geweld is het gevolg van de keus om dit gebied te heroveren en weer onder Syrisch bestuur te laten vallen. Ook zijn er berichten dat de Hezbollah (Libanon) meevecht om de zogenaamde rebellen te doden en te verdrijven. Intussen zijn er zo'n 90 dorpen en steden veroverd op de zogenaamde rebellen. De Syrische burgeroorlog is nu bijna negen jaar aan de gang en het land is totaal verscheurd. We kunnen leren vanuit de Bijbel dat in Syrië de landen Rusland, Turkije en Iran één front gaan vormen en Israël gaan aanvallen. Wat is de trigger daarvoor? Is het een Israëlische aanval op Damascus? In Ezechiël 38:3-4 staat dat God Zelf dit moment heeft bepaald: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u doen omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken.
situatie syrië
Turkije: Hoe reageerde president Erdoğan op het vredesplan? Hij vertelde in een reactie dat het plan probeert de Israëlische bezetting te legitimeren en dat de rechten van de Palestijnen worden genegeerd. Hij vind dat Jeruzalem heilig is voor moslims en het voorstel om de stad aan Israël te geven onaanvaardbaar is. Ook was er van het Turkse parlement een gezamenlijke verklaring waarin het vredesplan wordt veroordeeld. In de verklaring, ondertekend door de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP), de belangrijkste oppositiepartij van de Republikeinse Volkspartij (CHP), de Arbeiderspartij, de Nationalistische Bewegingspartij (MHP) en de Democratische Volkspartij (HDP), werd verklaard dat het plan in strijd is met de tweestatenoplossing van de Verenigde Naties. "Het plan is bedoeld om de bezetting van Israël van de Palestijnse gebieden te legitimeren en het plan probeert de Palestijnen te dwingen de voorwaarden te accepteren," stond in de verklaring. Het beweerde ook dat Turkije nooit een deal of plan zal steunen dat in strijd is met de rechten en vrijheden van Palestijnen.
Rusland: Het Kremlin overweegt de titel van Vladimir Poetin te veranderen van president in "Supreme Ruler" (opperste leider). Dit is niet zomaar een willekeurig gekozen titel, maar mede door deze titel geeft Rusland aan dat president Poetin aan de macht blijft. Zijn ambtstermijn loopt af in 2024 en dit geeft voor hem de mogelijkheid om wel herkozen te worden. Dit alles gaat gepaard met een grondwetswijziging om dit allemaal mogelijk te maken en daardoor kan hij aan de macht blijven.
In 2008 kwam er een spel uit met de titel "Supreme Ruler 2020", waarin je een overheid moet besturen in een wereld die in chaos is vervallen. Het is bijzonder dat er een zichtbare connectie is tussen dit spel uit 2008 en de situatie nu!
Maar er is ook een politiek figuur in Ezechiël 38 met de titel Gog, uit het land van Magog, de prins van Rosh, Meshech en Tubal. Tegenwoordig noemen we dit land Rusland en het feit dat Israël wordt aangevallen vanuit het noorden verklaart dit ook. Ezechiël 38:1-3 "Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!" Een bijzonder keuze van het Kremlin voor president Poetin, wat past in Bijbelse profetie.
SR2020Poetin
Iran: Dit land is begonnen met het vieren van de tiendaagse Fajr (Dageraad) ceremonies, ter gelegenheid van de 41e verjaardag van de revolutie van 1979 die de Pahlavi-monarchie ten val bracht en de Islamitische Republiek in het land stichtte. Een speciale openbare ceremonie wordt gehouden in het mausoleum van Imam Khomeini, waarbij een groot aantal hoge staats- en militaire ambtenaren en duizenden mensen uit alle geledingen van de bevolking aanwezig zullen zijn. De terugkeer van Imam Khomeini naar het land resulteerde uiteindelijk in de omverwerping van de sjah, Mohammad-Reza Pahlavi. Ondanks dat het in tegenspraak was met de wensen van de heersers van Iran op dat moment, werd de terugkeer van de Imam, na een ballingschap van 15 jaar, mogelijk gemaakt door de enorme overvloed aan steun van het volk voor de revolutionaire leider. Elk jaar vieren Iraniërs de verjaardag van de islamitische revolutie van 1 tot 11 februari. De festiviteiten zullen uitmonden in landelijke bijeenkomsten op dinsdag 11 februari, de verjaardag van de Islamitische Revolutie.
De economie van Israël draait nog steeds erg goed. Dit blijkt o.a. uit de rating van Standard and Poor's (S&P), die vrijdag bekendmaakte dat het zijn beoordeling van de rating van Israël op "hoog-AA" houdt. Dit is de hoogste rating die Israël ooit heeft gehad, waarmee het op gelijke voet staat met Tsjechië, Qatar en gelijk aan een relatief kleine lijst van 17 landen zoals China en Japan. Door deze hoge rating kan de Israëlische overheid onder betere voorwaarden geld lenen. Wat vooral de sterke kanten van Israël zijn, zijn de economie en de hoge inkomens. S&P schat dat de Israëlische economie tot 2023 met gemiddeld iets meer dan 3% zal groeien, zoals een groot deel geldt voor de meeste OESO-landen.
Israël voltooide een succesvolle obligatie-uitgifte in januari en verkocht voor 3 miljard dollar aan staatsobligaties, ondanks het grote begrotingstekort en de langdurige politieke impasse. Volgens een verklaring van het ministerie van Financiën had de vraag naar deze obligaties een waarde van circa 20 miljard dollar, bijna zeven keer meer dan het totale aantal aangeboden obligaties. Telkens weer wordt bewezen dat Israël een zeer welvarend land is, waar buit te roven valt (Ezechiël 38:13).
shekel
Na de presentatie van het politieke deel van het vredesplan vorige week, rijst de vraag: hoe nu verder? Gaan er onderhandelingen komen tussen Israël en de Palestijnen? Komt er vrede in het Midden-Oosten en is dit een opmaat voor de antichrist? Wij weten niet alle antwoorden, maar wat we uit het nieuws halen is dat de Palestijnen fel tegen het plan zijn. Er lijkt geen enkele opening. Wat wél positief is, is dat verschillende landen van het Midden-Oosten het plan steunen. Dat biedt de mogelijkheid om de Palestijnen meer alleen te laten staan, waardoor ze wellicht meer genoodzaakt worden om wel te gaan onderhandelen over het plan. Komt er vrede in het Midden-Oosten? Absoluut! Als de Vredesvorst neerdaalt vanuit de hemel zal er een vrede komen die duizend jaar gaat duren. Dán zal de vrede komen waar de leiders van deze wereld nu al naar verlangen.
JDFaraq
Pastor J.D. Faraq spreekt over het onthulde vredesplan van president Trump, vorige week. Hoe enthousiast kunnen we hier over zijn? Is dit plan naar Gods wil? Het lijkt er niet op. Dit zal geen oplossing zijn, maar juist het tegendeel. Deze video geeft een korte eerste indruk van het plan en is Nederlands ondertiteld.
jasonaaron
We weten dat Jezus Christus komt om Zijn Bruid te halen!
"He is coming again" van Joshua Aaron.
Enkele mooie conferenties komen eraan, die we van harte bij je aanbevelen:

22 februari 2020:
The final battle met Jaap Kooij en Jaap Dieleman in Nieuwegein,
meer informatie via deze link

29 februari 2020:
Eindtijdconferentie met Jaap Dieleman in Nijverdal,
meer informatie via deze link

7 maart 2020:
Ready for Rapture met Jaap Dieleman, Peter de Leau en John Olson in Aalsmeerderbrug, meer informatie via deze link

14 maart 2020:
Eindtijdconferentie in woord en beeld met Leen Koster in Nieuwerkerk a/d IJssel, meer informatie via deze link

Volg ons via social media
facebook twitter youtube website 
Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?
Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?
We horen graag van je!