TEKENEN VAN DE EINDTIJD

Wat leven we toch in een bijzondere tijd! Juist in deze tijd waarin Israël weer zijn eigen land heeft en voorspoedig is, de tijd waarin er zoveel gebeurd in het Midden Oosten en er zoveel tekenen zowel op de aarde als in de hemel te zien zijn. Vanaf 2017 zien we een toename van deze tekenen, zowel in aantal als in hevigheid. Jezus zelf noemde dit in Mattheus 24 geboorteweeën. Al deze tekenen wijzen naar de opname van de gemeente en de komst van Jezus Christus naar deze aarde. Net zoals in de dagen van Noach, zijn we los van God: egoïsme, verharding, hebzucht en losbandigheid is normaal. Dit bij elkaar zijn allemaal tekenen dat we in de eindtijd leven.

Genesis

Het verbazingwekkende verhaal begint wanneer God zegt in Genesis 1 vers 14:

Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen en tot vaste tijden en van dagen en jaren!

Deze vaste tijden, moadiem, in het Hebreeuws, worden ook wel gezette tijden of Gods Feesten genoemd. Deze feesten worden in Leviticus 23 verder uitgelegd en komen in een cyclus na elkaar.

Sterren

Zoals de geschiedenis laat zien, gebruikt God de stand van de planeten (de reizende sterren) en de sterren zelf om ons mensen gebeurtenissen te laten zien. Zo was er de ster van Bethlehem, maar ook de bloedrode manen hebben een betekenis.

Twee jaar geleden, op 23 september 2017, was in de sterren een groot teken te zien: het Openbaring 12 teken. Deze stand van het sterrenbeeld Maagd en Leeuw, met daarbij de maan, de zon en de planeten Mars, Venus en Mercurius was sinds de schepping nog niet te zien geweest. Tegelijkertijd was de planeet Jupiter in het sterrenbeeld Maagd en had daardoor een betekenis. Zoals het heelal cyclisch is geschapen, met draaiende planeten, zijn er ook cyclussen op aarde.

Cyclus

Als God alles cyclisch heeft geschapen, heeft Hij ook Zijn bedoelingen daarmee. Het is soms een speurtocht in Zijn Woord om de cyclussen te begrijpen en onze ervaring is, dat als je er meer van begrijpt, je meer onder de indruk raakt van de Schepper zelf.

Profetieën

De Bijbel staat vol met profetieën over de eerste komst van Jezus Christus, die allemaal zijn vervuld. Op dezelfde manier mogen we ook verwachten, dat de profetieën worden vervuld, die gaan over Zijn tweede komst. De belangrijkste profetieën over Zijn tweede komst zijn de drie volgende:

  • Jesaja 17:1. Damascus zal een puinhoop worden.
  • Zacharia 12:3. De aanstoot die de wereld aan Jeruzalem neemt.
  • Ezechiël 38-39: De Gog Magog oorlog

Komst

We willen je helpen bewust te worden in welke tijd we leven: vlak voor de komst van Jezus Christus. Waarom vinden we dat zo belangrijk? Omdat Zijn komst hoop en verwachting geeft en omdat wij het belangrijk vinden dat je voor jezelf weet hoe je in het leven staat:

Geloof je in God en geloof je dat Hij Jezus naar deze aarde stuurde om te sterven voor jouw zonden? Geloof je dat God Hem na drie dagen weer deed opstaan en dat jij daardoor gered kunt worden? Of ervaar je teleurstelling en begrijp je niets van God, waardoor je niets met Hem te maken wil hebben?

We mogen uitzien naar een heerlijke en hoopvolle toekomst en bewust leven in de blijde verwachting dat Jezus Christus komt om Zijn Bruidsgemeente op te halen en uitzien naar het moment dat we voor altijd bij Hem zijn.

Antwoord

Deze site hoopt jou antwoord te geven op al je vragen rondom de komst van Jezus Christus. We hopen dat je zult ontdekken dat het 23 september teken van twee jaar geleden niet op zichzelf staat, maar dat er veel meer tekenen zijn. Tegelijkertijd is het goed om zelf te onderzoeken, om zelf de Bijbel te lezen. We hebben niet de intentie om je te overtuigen, we willen alleen wijzen op de bijzondere gebeurtenissen die zijn gebeurd en volgens de profetieën in de Bijbel gaan gebeuren. Wij zijn de generatie die al deze dingen voor onze ogen tot vervulling zien komen.

3.6 11
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest
35 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
John Kellet
John Kellet
7 oktober 2020 14:30

Het beste komt nog!
JEZUS Overwinnaar!
Lees 2 Timotheus 3.1 – 5, dan weet je hoe de laatste dagen voordat Jezus weerkomt er uit zien! HALLELUYA ADONAI AMEN!

Lisa
Lisa
18 september 2020 01:26

Ik heb recentelijk écht gekozen voor God. Ik ben opgevoed als christen maar voor lange tijd eigenlijk het geloof verloren. Ik zei dat ik christen was, maar tegelijk loog ik over het geloof, zowel tegen anderen als tegen mezelf. Ik dacht altijd: het komt wel goed. En daarmee verwaterde mijn geloof in Jezus, ik hield me er niet mee bezig omdat het toch wel goed kwam. Nou kreeg ik laatst een video van iemand doorgestuurd, waarvan ik overtuigd ben dat Jezus mij op de schouders tikte, en toen keek ik om. Jezus staat de hele tijd al met open armen… Lees verder »

Lourdes van Dreumel
Lourdes van Dreumel
13 september 2020 16:35

Mooie boodschap

Marco
Marco
7 september 2020 10:58

Helemaal mee eens, wij zijn de generatie die alles snel in vervulling zien gaan, laat je redden door Jezus het is gratis het kostte hem alles om ons te verlossen, de wereld is in barensnood

Bryan
Bryan
31 augustus 2020 22:54

JFK junior 👍🏻

Anne
Anne
18 juli 2020 01:18

Jezus terugkomst naar de aarde in 1914, is al een feit. Maar hij kwam niet terug in levende lijven, maar hij zou zijn aandacht op de aarde gaan richten, als hij in zijn koninkrijk zou zijn gekomen. In Mattheus 25: vanaf vers 31, wordt gezegd: Wanneer de Zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaatsnemen. En alle naties zullen voor hem vergaderd worden, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen zal hij aan… Lees verder »

Mik
Mik
15 juli 2020 21:42

Ben ik nou de enige die zich afvraagt of dit allemaal wel klopt?
Ik laat me verrassen komt ie bestaat ie?
We zullen er ooit achterkomen geduld is een schone zaak.

Anne
Anne
14 juli 2020 01:44

Veel mensen verwachten de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde, in deze tijd anno 2020, nog steeds? Ik moet u zeggen dat de terugkomst naar de aarde van Jezus de Christus als koning allang is gebeurt in het jaar 1914 na Christus. Toen zijn koningschap in de hemel was opgericht, in Openbaring 12: vanaf vers 7: Er brak oorlog uit in de hemel, Michael en zijn engelen streden tegen de Draak, is Satan de Duivel met zijn engelen die streden, maar die zegenvierden niet. Satan de Duivel met zijn engelen werden uit de hemel naar de aarde geslingerd. Nu… Lees verder »

Corlina
Corlina
12 juli 2020 07:43

Ik wil graag reageren op de reactie van Rinus dat is een feit heel simpele antwoord blijf bij je standpunt wat er ook gebeurd met vol vertrouwing hem tegemoet❤️

Mark vets
Mark vets
10 juli 2020 17:43

als die onozelaar van hierboven maar eens naar beneden komt…..dan zal ik die zijn saus eens geven

Rinus
Rinus
6 juli 2020 23:23

Ik heb m.n keuze gemaakt en daar blijf ik bij wat er ook gebeurd. ik geloof dat hij voor ons is gestorven aan het kruis

Roy
Roy
6 juli 2020 21:23

Ik geloof in mijzelf, en dat is al moeilijk genoeg, mocht ik God ooit tegenkomen zal ik hem met alle vriendelijkheid ontvangen.

Banek Weide
Banek Weide
6 juli 2020 14:33

Abjecte bijbel met god als gruwel.

Lukas 14:26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
https://debijbelzegt.nl

Ron
Ron
27 mei 2020 19:32

De terugkomst van de Heere Jezus kan elk moment gaan plaats vinden want we zitten er vlak bij. Er hoeft helemaal niets meer te gebeuren voor de opname plaats zal vinden. De antichrist zal pas komen als de wederhouder ( De christenen / en De Heilige Geest ) weg genomen zijn van deze aarde.
Alles word nu heel snel klaar gemaakt zodat de antichrist kan aantreden. De grote afval in de kerken is al vele jaren aan de gang, en vergeet niet dat er steeds meer valse kerken en valse leraren zijn zoals voorzegd is in de bijbel.

Maril
Maril
17 mei 2020 20:59

Ik geloof in de almachtige vader de schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat hij zijn zoon heeft gestuurd om te sterven voor ons op aarde en hem na 3 dagen weer tot zich heeft geroepen. Ik geloof in deze oprechte God die ons uit al deze ellende en misère zal redden en dat wij gelukkig zullen leven als nooit te voren! De here God heeft nooit zijn kinderen, zijn volk, in de steek gelaten, ondanks alle zonden die wij hebben begaan… Hij is de barmhartige die ons gaat redden! Vergeef ons allen, mijn almachtige vader en red ons… Lees verder »

Anja
Anja
21 april 2020 20:17

De belangrijkste profetieën over Zijn tweede komst zijn de drie volgende:

Jesaja 17:1. Damascus zal een puinhoop worden.
Zacharia 12:3. De aanstoot die de wereld aan Jeruzalem neemt.
Ezechiël 38-39: De Gog Magog oorlog – • Mijn toevoeging hier aan zou zijn wat staat 1Thess 2:3-4 Hier staat dat die dag niet komt tenzij eerst de afval komt en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard . Hij verzet zich en verheft zich boven een ieder en hij gedraagt zich en vertoont zich openbaar als een god als hij gaat zitten in de tempel van De God. Openbaringen 13:11,12.

Liesbeth
Liesbeth
14 maart 2020 12:35

Jezus komt zeker, dag en uur zijn onbekend…..vertrouw altijd op God?

Loes
Loes
14 maart 2020 12:15

ja dat is het zeker, de tijd dat Jezus komt duurt niet lang meer.
heft uw hoofd omhoog want de Koning komt. is uw lamp gevuld
met olie. de bruidegom komt eraan.

Alex
Alex
15 februari 2020 20:25

Wij leven in de laatste uren van de laatste dagen. Laten we als Christenen aan de vele onwetenden/ongelovigen vertellen dat er binnenkort na de Opname van de Christenen een 7-jarige periode aanbreekt die de wereld nog nooit heeft gekend met natuurrampen, hongersnood en dodelijke ziektes (Coronavirus) die niemand wil meemaken. Dat de enige Ontsnapping aan deze periode het geloof in Jezus Christus is die voor alle mensen is gestorven en na 3 dagen uit de dood is opgestaan. Tevens ontvang je eeuwig leven. Wie wil dat nou niet? De Bijbel leert ons dat na 2000 jaar de Messias terugkomt en… Lees verder »

Loek Rotgans
Loek Rotgans
7 februari 2020 22:59

Jezus komt heel snel naar deze aarde terug.wees wakker en waakzaam.

CAM. Weerdenburg
CAM. Weerdenburg
26 november 2019 17:30

Maranatha????

Xdjk
Xdjk
17 juli 2019 03:53

Amen

Geertje Wind-Ruiter
Geertje Wind-Ruiter
15 juni 2019 22:35

Geloof je in God en geloof je dat Hiij enz. Daar kan ik met mijn hele hart: AMEN! op zeggen! Ik zou niet weten hoe ik zonder mijn Heer en Heiland verder zou moeten! De tekst; En zo zullen wij altijd bij de Here zijn (1Thess.4:17b) staat op de grafsteen van mijn schoonouders. Ik zie uit naar de Wederkomst.

janny
janny
12 juni 2019 11:36

De HEER is Coming

janny
janny
12 juni 2019 11:36

ZIJN voetstappen zijn hoorbaar!!!!

Corry Heesen
Corry Heesen
26 mei 2019 17:17

We leven in bijzondere tijden…Shalom ….

Marcel
10 februari 2019 16:23

Purim Feest komt eraan. Ogen open de geestelijke! Esther in de Bijbel.

Anja Fransen
Anja Fransen
26 mei 2018 19:00

Joanna AndJohn
Maar daar is ook geen bewijs van..

Joanna andJohn
Joanna andJohn
26 mei 2018 18:45

Omdat de zon ook te zien was, is het moeilijk geweest het teken met het blote oog te zien, laat staan te fotograferen. Gelukkig is er ook nog een computerprogramma zoals Stellarium. Daar is het wel goed op te zien.

Anja Fransen
Anja Fransen
25 mei 2018 18:45

Wie heeft het teken.op 23 sep
Dan gezien..is er bewijs dat het teken echt te zien was..

Marion de Miranda-Busscher
Marion de Miranda-Busscher
10 november 2018 18:45

Hallo, hoe men tot Jezus kan komen en Gods kind worden is eenvoudig. Kniel neer waar men ook is, wees je bewust dart je een zondaar bent, vraag om vergeving voor de fouten en zonde. Die je gemaakt hebt in je leven en vraag aan Jezus of Hij in je hart wil komen wonen. Zo heb ik het gedaan in 1986, en voor het eerst Gods stem gehoord nadat ik dit deed. De H.Geest zei: ‘nu pas ben je Gods kind’. Ik was rk. opgevoed en i, heb nooit gehoord dat je zelf een keuze moet maken. Na veel naar… Lees verder »

Elisa Westfa
Elisa Westfa
30 juni 2018 18:44

tot Jezus komen is heel simpel stel je zelf open bekeer je vraag vergeving heb een relatie met hem bestudeer de bijbel zijn woord bid, hou stille tijd zo kom je dichter tot God

Marten Dek
Marten Dek
30 maart 2018 18:43

Waar ik mij altijd weer over verbaas is dat van alles verteld wordt maar niet hoe wij bij Jezus kunnen komen. Mattheus 19:17 Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. De Geboden die door de tegenstrever veranderd zouden worden. Daniël 7:25. Ook het Teken dat God ons gaf. De Sabbat waar Jezus Heer van is. De tien geboden van Rome zijn anders dan de Tien Geboden van God. Angstvallig wordt vermeden dat de zondag van de tegenstrever is. Op de eerste dag… Lees verder »

Elisa Westfa
Elisa Westfa
1 juli 2018 18:42

mensen willen te veel van God ,maar weinig voor doen om Hem daadwerkelijk te leren kennen een ieder beoordeelt de bijbel op zijn manier ,maar God vraagt niets van ons dan een kinderlijk geloof meer niet zo simpel is dat