JEZUS KOMT TERUG ALS EEN DIEF IN DE NACHT

Als een dief in de nacht

We kennen allemaal deze zin uit de Bijbel: Jezus komt terug als een dief in de nacht. Laten we eens opzoeken waar het staat in de Bijbel:

Lucas 12:41-46

rentmeesterHier staat geschreven: ” En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. ”

De dienaar die de goede dingen doet, de gelovige die zijn Heer verwacht, is gelukkig wanneer zijn Heer komt. Maar voor de ongelovige in vers 46 ‘komt de heer van die slaaf op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent’.

1 Tessalonicenzen 5:1-6

Hier staat geschreven: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.”

Ook hier staat dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Maar vers 4 en 5 zeggen duidelijk, dat als je niet in de duisternis leeft, maar leeft als kinderen van het Licht, dan kan de dag van de Heer je niet overvallen als een dief.

Openbaring 3:3

Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.

Ook hier staat dus: als je niet wakker bent komt Hij onverwacht.

Zorg ervoor dat Jezus niet onverwachts komt! Let op de tekenen van de tijd en zie uit naar Jezus Christus zelf!

Reacties

reacties