MAAR DIE DAG EN DAT UUR IS AAN NIEMAND BEKEND

Die dag en dat uur

Als we over de bijzondere stand van de sterren spreken, het teken zoals in Openbaring 12 beschreven staat, is een veel gebruikt tegenargument: “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend”.

Laten we de tekst in Mattheus 24:36 er eens bij pakken. Er staat: “Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan de Vader.”

klokWat opvallend is dat er staat: die dag en dat uur. Die of dat is een aanwijzend voornaamwoord, dus het verwijst ergens naar. Meestal verwijst het naar iets wat daarvoor staat; laten we Mattheus 24:35 erbij pakken, daar staat: “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan”.

Ik vind dat heel bijzonder! Jezus heeft het over het voorbijgaan van de hemel en de aarde en zegt erbij dat niemand die dag of dat uur weet. Hij heeft het hierbij dus niet over de opname van de gemeente.

Opname

Dit wordt helaas nog al eens door elkaar gehaald: de opname van de gemeente en de dag van Jezus wederkomst na de verdrukking.

De dag van de opname staat beschreven in 1 Tessalonicenzen 4: 16-17.

Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.

In deze verzen staat niet dat Jezus terugkomt op de aarde, maar dat er een ontmoeting plaatsvindt met Jezus in de lucht.

Het Hebreeuwse woord wat hier vertaald wordt met lucht is “nephele” en is afgeleid van “nephos” wat wolk betekent. Dit laat zien dat de ontmoeting niet op de aarde is, maar in de wolken is.

Reacties

reacties